Rosékalveren

Een kalf is een nakomeling van een koe en een stier. Vrouwelijke kalveren blijven meestal bij de melkveehouder om op te groeien als melkkoe. De mannelijke kalveren daarentegen worden door melkveehouders doorverkocht aan kalverhouders. De kalverhouder fokt, verzorgd en voed de rosékalveren voor de productie van kalfsvlees.

Rosé kalfsvlees

Rosé kalfsvlees een luxeproduct dat in vergelijking met blank vlees veel smaakvoller is. Vanwege de jonge leeftijd is het vlees roze van kleur, zacht en erg mals. Het vlees is rijk aan belangrijke voedingsstoffen, licht verteerbaar en kent een laag vetgehalte. Rosé kalfsvlees past dus uitstekend in een gezond eetpatroon.

Stallen

Gedurende de productieperiode verblijven de kalveren in de vorm van groepshuisvesting in stallen tot ze slachtrijp zijn. De stallen voldoen aan alle wettelijke voorschriften, zodat de kalveren opgroeien in een omgeving met voldoende ruimte, daglicht en ventilatie.

De dieren blijven veelal als groep bij elkaar, een zogenaamd All-in-all-out systeem. Dit zorgt voor minder onrust en voorkomt ziekteverspreiding in de stallen. Daarnaast krijgen de kalveren geen door de overheid verboden stoffen, zoals groeibevorderaar en hormonen.

Voer

Huisvesting, geboortegewicht, groeicapaciteit, ruwvoer, ras en conditie spelen een belangrijke rol bij de voerkeuze. Voor de realisatie van een hoog rendement met een hoge groeicapaciteit wordt een uitgebalanceerd rantsoen gehanteerd.

50% procent van het voer bestaat uit de eigen maisoogst. De snijmais wordt voornamelijk aangevuld met grondstoffen en restproducten uit de humane voedingsmiddelen industrie zoals aardappelsnippers, raapschroot en maismeel. Alle voerproducten zijn GMP-waardig; dit houdt in dat de producten voldoen aan de richtlijnen van de Integrale Keten Beheersing (IKB).

Welzijn

De specifieke kennis en kunde van de kalverhouders dragen bij aan het hoge niveau van dierenwelzijn. Daarnaast voert de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV) intensieve controles uit bij alle kalverhouders om de gezondheid van de kalveren en de kwaliteit van het kalvervoer te bewaken.

Leuk om te weten

Gemiddeld behaalde prestaties per rosékalf

11 maanden oud
218 Geslachte kilo's
400 levende kilo's
1400 gram groei per dag