Historie

De oorsprong van het bedrijf ligt bij Harry van Bussel. Na het overlijden van vader Van Bussel werd Harry, als enige zoon, met een leeftijd van 15 jaar verantwoordelijk gesteld voor de boerderij. Samen met zijn moeder runde Harry de boerderij met een omvang van ruim 60 melkkoeien en 60 zeugen.

In 1979 heeft Harry samen met zijn vrouw het bedrijf overgenomen en werden de zeugen vervangen door vleesstieren. Midden jaren ’90 is er plaats gemaakt voor 300 rosékalveren. Het produceren van rosékalfsvlees was een nieuwe opkomende branche die steeds beter ging renderen.

Het verkopen van het melkquotum in 1999 heeft geleid tot een ommekeer in de bedrijfsvoering. De focus werd gelegd op het houden van oud-rosé kalveren. Dit gebeurde voornamelijk op diverse huurlocaties in binnen- en buitenland. Geleidelijk aan werden de huurlocaties opgeheven en groeide Van Bussel tot 2011 naar twee vleeskalverlocaties en een opfok(huur)locatie met een totaal van ruim 6000 verblijfplaatsen, speciaal ingericht voor rosékalveren.